ΑΣΕΑ Η Ασέα στο Facebook ASEA VILLAGE
ΑΣΕΑΕπιλογές

Αρχαιολογικά ευρήματα στην περιοχή της Ασέας

(Από το βιβλίο Asea Valley Survey B.&J. Forsen)

Μαρμάρινη ρωμαϊκή στήλη που βρέθηκε στην Μπελούσια.

Μεταλλικά, κυρίως χάλκινα αντικείμενα που βρέθηκαν από τον Χολμπεργκ στο Παλιόκαστρο το 1936-38.