ΑΣΕΑ Η Ασέα στο Facebook ASEA VILLAGE
ΑΣΕΑΕπιλογές

Απογραφή από Βενετούς στο Δήμο Βαλτετσίου το 1700

Όνομα χωριού το 1700 Σημερινό όνομα χωριού Αριθμός οικογενειών Αριθμός κατοίκων
Μπαρμπίτσα Αμπελάκι
45
147
Καντρέβα Ασέα
37
96
Μαγνάτι Μανιάτι
8
22
Κουτρουμπούχια Δάφνη
11
41
Αλύκα Αθήναιο
19
57
Λιανού Λιανός
23
59
Ρουπακιά * ---------
9
42
Ρακαμίτες Αραχαμίτες
3
16
Κεραστάρι Κεραστάρι
10
55
Δόριζα Δόριζα
29
114
Μάναρι Μάναρι
34
115

* Περιοχή της Ασέας στην οποία υπήρχε χωριό το 1700 αλλά δεν υπάρχει σήμερα.

Πηγή Πίνακα: B.&J. Forsen