ΑΣΕΑ Η Ασέα στο Facebook ASEA VILLAGE
ΑΣΕΑΕπιλογές

Συλλογή φωτογραφιών Δημήτρη Φασάκη

Οι επόμενες φωτογραφίες έχουν τραβηχτεί από το Δημήτρη Φασάκη, ανηψιό του εκδότη της Φωνής

Πέτρινο σπίτι (Καλατζέικο)

Αγία Σωτήρα

Άγιο - Λιας

Η Ασέα από το σχολείο

Από το δρόμο (Μεγάλη στροφή)

αρχαία στον Αγιολιά

Αρχαίος ναός

Όψη της Ασέας

Καλύβι στον κάμπο (στου ξύδι)

Παναγία

Πλατεία

Γήπεδο στην Αγία Σωτήρα

Άλσος

Σχολείο