ΑΣΕΑ Η Ασέα στο Facebook ASEA VILLAGE
ΑΣΕΑΕπιλογές

Νεότερες απογραφές στην Ασέα

Έτος Αριθμός κατοίκων
1928
805
1940
619
1951
474
1961
363
1971
221
1981
167
1991
145
2001
167 Ασέα - 56 Κάτω Ασέα
2011
85 Ασέα - 47 Κάτω Ασέα

Πηγή Πίνακα: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία.
Σημείωση: Η αύξηση του 2001 πιθανότατα οφείλεται στη μεταφορά υπηρεσιών του Δήμου Βαλτετσίου στην Κάτω Ασέα.